Bilim nereye gidiyor?

Ölçülebilen nihai, nesnel bir gerçeklik mevcut mudur? Bu gerçekliğin varlığını test etmenin en iyi yolu tekrarlanabilir, niceliksel ölçümlere dayalı bir test midir? Gözlemcinin doğasının ve inancının gözlemlenen şeyle bir ilgisi var mıdır?


Nedenselliğin gerçeklik anlayışımızdaki rolünü kapsamlı şekilde inceleyen bu kitap, Noetik Bilimler Enstitüsü’nün Nedensellik Projesi’nin bir ürünüdür: gerçekliği neyin oluşturduğuna ve olayların nasıl gerçekleştiğine dair bir araştırma. Mevcut bilimsel paradigmada yer alan temel varsayımların, çağdaş bilimin keşfetmekte özgür olduğu şeylere, en azından, sınırlar koyup koymadığını sorgulayan derleme, bilimin farklı bir metafizik temel üzerine oturtulmasına yönelik girişimleri tartışmaya açıyor.

Bilimin kendi evriminde önemli bir adım atmasının –şimdiye kadar gelişimine rehberlik eden varsayımları bilinçli bir şekilde incelemesinin– zamanının geldiğini öne süren Modern Bilimin Yeni Metafizik Temelleri, bilimin nereye doğru gittiğine dair bir fikir vermek üzere bu diyaloğun kapısını aralıyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir